Kompletné meracie systémy a riešenia pre fotogrametriu a dialkový prieskum Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o. - systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, dialkového prieskumu, 3D modelovania a 3D vizualizácie. Digitalizácia, meranie, 3D modely budov, 3D mestské modely a 3D terénne databázy
Štart O nás Novinky Produkty a služby Zákaznícka zóna Partnerská zóna Veda a výskum Kontakt Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely.

Štart

Novinky

--------- 19.03.2013 ---------
Photomodeler má nový web aj logo.

--------- 04.12.2012 ---------
Na celosvetovom stretnutí UltraCam International Meeting v Innsbrucku sme získali informácie o najnovšom vývoji.

--------- 13.11.2012 ---------
Pamiatkový úrad SR začal používať presný terestrický laserový skener Riegl VZ-400.

--------- 09.11.2012 ---------
Prednášali a vystavovali sme na konferencii 20.SGD. Ďakujeme za odozvu!
Víta Vás   Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.,
systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, diaľkového prieskumu, 3D modelovania a 3D vizualizácie.
Ponúkame najnovšiu technológiu, ktorej vývoj sme za vás sledovali
a jej nasadenie sme sami testovali. Naše riešenia výrazne zvyšujú produktivitu, dosahujú vysokú kvalitu, no šetria Vaše finančné zdroje tam, kde ich druhí zbytočne míňajú.
P O R A D E N S T VO
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné
riaditel firmy Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.
Nech sa páči, vyberte si - digitalizujte realitu, vytvárajte modely, napĺňajte priestorové databázy ...

Ing. Marko Paško, riaditeľ
Z N A Č K O V Ý
PODPORNÝ HW
Notebooky, PC, pracovné stanice, servre, LCD monitory, dátové projektory, digitálne fotoaparáty a iné
L E T E C K Á
FOTOGRAMETRIA
UltraCam Eagle, UltraCam Falcon, UltraCam Lp, UltraMap, UltraMount, UltraNav a iné
P O Z E M N Á
FOTOGRAMETRIA
PhotoModeler Scanner, CodedTargets, PM Videomodule a iné
L A S E R O V É
SKENOVANIE
Kompletné meracie systémy na laserové skenovanie
G E O D Á T A
letecké a družicové snímky, infracervené, ortofoto, digitálne terénne modely, vektorové dáta a iné

Významné značky

Sme autoriz. distribútori a predajcovia značiek:
 Vexcel Imaging
 Vexcel / MicroSoft Photogrammetry Business Unit

posledná zmena: 19.03.2013

Copyright: ©2004-2013

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o.

Webdesign:

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. právne informácie