Kompletné meracie systémy a riešenia pre fotogrametriu a dialkový prieskum Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o. - systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, laserového skenovania, dialkového prieskumu, 3D modelovania a 3D vizualizácie. Digitalizácia, meranie, mapovanie, 3D modely budov, 3D mestské modely a 3D terénne databázy
Štart O nás Novinky Produkty a služby Zákaznícka zóna Partnerská zóna Veda a výskum Kontakt Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely.

Štart

Novinky

--------- 08.11.2018 ---------
Vidíme sa na konferencii SGD2018. Máme pre vás opäť novinky!

--------- 17.10.2018 ---------
RIEGL oslavuje na Intergeo 40. výročie, gratulujeme.

--------- 06.09.2018 ---------
Na GeoKarto2018 novinky od Vexcel Imaging a HySpex.

--------- 04.09.2018 ---------
Photomodeler UAS v2018.1.2 dokáže viac.

--------- 15.03.2018 ---------
Softvér Simactive Correlator3D UAV je praktický.
Víta Vás   Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.,
systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, laserového
skenovania, diaľkového prieskumu, 3D modelovania a 3D vizualizácie.
Ponúkame najnovšiu technológiu, ktorej vývoj sme za vás sledovali
a jej nasadenie sme sami testovali. Naše riešenia výrazne zvyšujú produktivitu, dosahujú vysokú kvalitu, no šetria Vaše finančné zdroje tam, kde ich druhí zbytočne míňajú.
P O R A D E N S T VO
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné
riaditel firmy Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.
Nech sa páči, vyberte si - digitalizujte realitu, vytvárajte modely, napĺňajte priestorové databázy ...

Ing. Marko Paško, riaditeľ
HYPERSPEKTRÁLNE
S K E N O V A N I E
Kvalitné hyperspektrálne skenery od HySpex na letecké, pozemné alebo laboratórne skenovanie
L E T E C K Á
FOTOGRAMETRIA
UltraCam Eagle, Falcon, Osprey, UltraMap, UltraMount, UltraNav a iné
P O Z E M N Á
FOTOGRAMETRIA
PhotoModeler Scanner, CodedTargets, PM Motion a iné
L A S E R O V É
SKENOVANIE
Kompletné meracie systémy na laserové skenovanie
G E O D Á T A , 3D VIZ
Euclideon, Geoverse, SolidScan, UnlimitedOrtho, UAV, letecké a družicové snímky, infracervené, ortofoto, digitálne terénne modely, vektorové dáta a ich 3D vizualizácia

Významné značky

Sme autoriz. distribútori a predajcovia značiek:
 Vexcel Imaging
 Vexcel / MicroSoft Photogrammetry Business Unit
  ABT          Diamond AS
 Airborne Technologies DAS

posledná zmena: 05.09.2018

Copyright: ©2004-2018

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o.

Webdesign:

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. právne informácie