Kompletné meracie systémy a riešenia pre fotogrametriu a dialkový prieskum Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o. - systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, laserového skenovania, dialkového prieskumu, 3D modelovania a 3D vizualizácie. Digitalizácia, meranie, mapovanie, 3D modely budov, 3D mestské modely a 3D terénne databázy
Štart O nás Novinky Produkty a služby Zákaznícka zóna Partnerská zóna Veda a výskum Kontakt Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely.

Štart

Novinky

--------- 20.05.2020 ---------
Vexcel Imaging uviedol novinku UltraCam Osprey 4.1 aj s videom.

--------- 01.04.2020 ---------
Vyšiel nový update na Photomodeler Premium.

--------- 07.11.2019 ---------
Vďaka za vašu návštevu v našom stánku na konferencii SGD2019.
V stánku sme ukázali 3-hlavový VMX-RAIL s našimi animáciami.

--------- 28.10.2019 ---------
Potvrdili sme naše kompetencie v oblasti inerciálnych meracích systémov - sme distribútori Applanix, najpresnejších na trhu.

--------- 16.10.2019 ---------
Na konf. 3d meranie a zobrazovanie sme hovorili o multikamerových mapovacích systémoch Vexcel Imaging, Riegl MLS a HySpex.

--------- 23.05.2019 ---------
Rozšírili sme portfólio nami distribuovaných exkluzívnych softvérov o OrbitGT 3DM.

--------- 15.03.2018 ---------
Softvér Simactive Correlator3D UAV je praktický.
Víta Vás   Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.,
systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, laserového
a hyperspektrálneho skenovania, mobilného a leteckého mapovania,
3D modelovania a 3D vizualizácie. Máme viac ako 15 rokov skúseností.
Ponúkame najnovšiu technológiu, ktorej vývoj sme za vás sledovali
a jej nasadenie sme sami testovali. Naše riešenia výrazne zvyšujú produktivitu, dosahujú vysokú kvalitu, no šetria Vaše finančné zdroje tam, kde ich druhí zbytočne míňajú.
P O R A D E N S T V O
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné
riaditel firmy Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.
Nech sa páči, vyberte si - digitalizujte realitu, automatizovane zbierajte geodáta a mapujte, napĺňajte priestorové databázy ...

Ing. Marko Paško, riaditeľ
HYPERSPEKTRÁLNE
S K E N O V A N I E
Kvalitné hyperspektrálne skenery od HySpex na letecké, pozemné alebo laboratórne skenovanie
L E T E C K Á
FOTOGRAMETRIA
UltraCam Eagle, Osprey, Condor, Falcon, UltraMap, UltraMount, UltraNav a iné
P O Z E M N Á
FOTOGRAMETRIA
PhotoModeler Scanner, CodedTargets, PM Motion a iné
L A S E R O V É
SKENOVANIE
Kompletné meracie systémy na laserové skenovanie
G E O D Á T A , 3D VIZ
Euclideon, Geoverse, SolidScan, UnlimitedOrtho, UAV, letecké a družicové snímky, infracervené, ortofoto, digitálne terénne modely, vektorové dáta a ich 3D vizualizácia
15 rokov skúseností - od roku 2004 po rok 2019
P O R A D E N S T V O
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné
P O R A D E N S T V O
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné

Významné značky

Sme autoriz. distribútori a predajcovia značiek:
 Vexcel Imaging
 Vexcel Imaging GmbH.
 Applanix
 Applanix IMU GNSS mobile aerial UAV
  ABT          Diamond AS
 Airborne Technologies DAS

posledná zmena: 15.06.2020

Copyright: ©2004-2020

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o.

Webdesign:

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. právne informácie